Hvad er det bedste alkometer?

Hvad er det bedste alkometer?

nov 17

Et alkometer er et instrument som er lavet til at måle en persons alkoholpromille gennem dennes udåndingsluft.

Der findes mange forskellige typer af alkometer på det danske marked, og ikke alle er at samme kvalitet udformning.

Man kan dele alkometre op i to kategorier:

Alkometer med brændselscelle er de mest præcise og pålidelige alkometer der findes. Dette er disse modeller som politiet i Danmark også bruger. Det er vigtigt at lægge mærke til brændselscellen i denne forbindelse, da dette er en af de store forskelle på de gode og de dårlige alkometer.

Brændselscellen i et alkometer er hele grundlaget for at kunne måle en præcis alkoholpromille i en persons udåndingsluft. Når der pustes ind i et alkometer med brændselscelle, vil den alkohol som personen har i den dybe lungeluft blive omdannet i brændselscellen til en elektrisk strøm, som giver udslag i en promille – kort fortalt.

Alkometer som benytter det der på engelsk kaldes en ”semiconductor” eller på dansk bruges ordet halvleder sensor ofte. Denne form for sensor er i modsætning til brændselscellen ikke alkoholspecifik og kan derfor give udslag på andet end alkohol. Der er set eksempler på at tandpaste, tyggegummi, bolsjer og andet kan give en positivt alkoholmåling på alkometer med halvleder senor.

En anden ting man skal være opmærksom på med alkometer med halvledersensor er at de heller ikke er lige så præcise som brændselscellerne. Forsøg har vist at de noget billigere halvleder sensore kan sving med helt op til 0,3 promille omkring 0,6 promille. Dette kan både være i positiv og negativ retning, og betyder at du kan måle dig selv til at have 0,3 med et billigt alkometer og i realiteten have en alkoholpromille på 0,6. Dette er bestemt ikke hensigtsmæssigt, hvis du vil bruge det til at køre efter.

Hvis du endelig skal bruge et alkometer til at bestemme om du er under 0,5 promille, som er grænsen for alkohol promille kørsel, så SKAL du bruge et alkometer med brændselscelle.

Det danske politi bruger også de såkaldte bevis-alkometer som på sigt skal erstatte brugen af blodprøver, og vi vil fremtiden se disse brugt i større og større grad. Disse bevis-alkometer benytter også brændselscelle teknologien og kan måle en persons alkoholpromille meget præcist.

Politiet bruger også håndholdte alkometer med brændselsceller til at screene om en person har alkohol i udåndingsluften. Disse alkometer har været brugt af politiet gennem mange år, og vil i fremtiden også være at finde hos det danske politi, da de er væsentligt hurtigere til at måle en de nye bevis-alkometer.

Politiet bruger alkometer S-300 , alkometer SD-2 og alkometer 500 til at screene for alkohol i bilisters ånde,. Disse alkometer er ret kostbare og privat personer vil ofte finde disse alkometer for dyre. Der findes dog alkometer med brændselsceller som henvender sig til den private forbruger. Alkometer LifeGuard er det bedste alkometer til den private forbruger som findes på markedet, og det måler lige så præcist som de alkometer som politiet bruger.

Påtænker du at anskaffe et alkometer til personlig brug, skal du altid vælge et alkometer med brændselscelle, hvis du vil måle din alkoholpromille præcist. fastectii12345